Trouwen

Wanneer men gevraagd wordt voor redenen om te trouwen, wordt veelal genoemd dat men vooral zin heeft in één heel groot feest. Daarnaast is het de beste manier om de wereld te tonen dat u voor elkaar kiest. Echter zijn er meerdere redenen om te kiezen voor een huwelijk. Hieronder worden eerst de voorwaarden beschreven. Vervolgens worden de rechten en plichten benoemd.

De voorwaarden voor een huwelijk

Wanneer u besloten hebt om te gaan trouwen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden voordat de huwelijksakte ondertekend kan worden. Zo moeten u en uw partner ouder zijn dan 18 jaar. Daarnaast mogen jullie beiden niet al getrouwd zijn met andere personen, deze huwelijken zullen dan eerst ontbonden moeten worden. Ook is het zo dat directe familieleden nooit met elkaar mogen trouwen. Ten slotte heeft u toestemming van een (kanton)rechter of curator nodig wanneer u onder curatele staat. Wanneer u een datum voor het trouwen geprikt hebt, moet u minstens 2 weken voor deze datum melding maken van het huwelijk bij de gemeente. Daarnaast moet u minimaal 2 tot maximaal 4 getuigen hebben van 18 jaar of ouder voor het voltrekken van het huwelijk.

Rechten en plichten voor het trouwen

Het huwelijk brengt een aantal rechten en plichten mee voor de bruid en bruidegom. Ten eerste mogen de achternamen van de ander voortaan gebruikt worden. Ook heeft u een onderhoudsplicht ten opzichte van uw partner. Daarnaast moet u bij het verrichten van rechtshandelingen altijd toestemming verkrijgen van de ander. Ook over de erfenis en het pension zijn voorwaarden opgesteld. Wilt u zelf enkele afspraken en voorwaarden opstellen? U kunt bij een huwelijk er voor kiezen om te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Hierbij wordt een overeenkomst gesloten over het bezit en inkomen van beide partners. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan in het geval van een scheiding.