Geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap is een valide optie wanneer u uw relatie officieel wilt maken maar geen behoefte voelt om te trouwen. Wel is het mogelijk om een geregistreerd partnerschap later om te zetten in een huwelijk, mocht u hier behoefte aan hebben. Het registreren van een partnerschap brengt een aantal voorwaarden met zich mee, vastgesteld door de wet. Het brengt een aantal rechten en plichten met zich mee. Deze zullen verderop in de tekst besproken worden. Tevens worden de voordelen van een geregistreerd partnerschap belicht. Zo kunt u zien of een dergelijk partnerschap misschien past bij u en uw partner.

De rechten en plichten van een geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap brengt een aantal rechten en verplichtingen met zich mee. Ten eerste heeft u de optie om de achternaam van uw partner aan te nemen. Voortaan hebben u en uw partner een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Daarnaast zijn jullie elkaars wettelijke erfgenamen, tenzij u iets anders hebt opgesteld in uw testament. Daarnaast hebben jullie voortaan elkaars toestemming nodig bij het verrichten van enkele rechtshandelingen. Denk hierbij aan het verkopen van een woning. Waarschijnlijk wordt hier door u toch al samen over besloten, alleen is het nu een wettelijke verplichting. Ten slotte verkrijgt u door een partnerschap het recht om een nabestaandenpensioen te ontvangen wanneer één van u komt te overlijden.

De voordelen van een geregistreerd partnerschap

Er zijn een aantal aspecten van het registreren van een partnerschap welke het aantrekkelijk voor u maken. Ten eerste maakt u uw relatie officieel zonder daarbij verplicht te zijn om te trouwen. U laat de wereld zien dat u voor elkaar gaat. Daarnaast brengt dit een aantal rechten en plichten waarbij duidelijke afspraken horen, wat duidelijkheid schept. Hierbij hebt u tevens de mogelijkheid om zelf de partnerschapsvoorwaarden op te stellen. Ten slotte kunt u een geregistreerd partnerschap gemakkelijker ontbinden in vergelijking met een huwelijk.